ERB Studio

Základy, ako sa odlíšiť od konkurencie

 

V dnešnej dobe neúprosného trhu je dôležité začať tvorbu vlastnej značky (vlastného mena) hneď pri založení firmy. Nezabúdajte, že dobre zvolený názov vašej firmy, podporený kvalitným logom a stanovený jednoznačnou korporátnou identitou, vám pomôže odlíšiť sa od množstvom firiem, ktoré na tieto dôležité pravidlá zabudli.  Ak podporíte svoju prezentáciu aj vhodnými reklamnými predmetmi, či dobrou reklamou, rozšírite svoju klientelu a priblížite sa k vyšším ziskom.