ERB Studio

Trik na ostré výtlačky

  • Ak posielate do tlače obrázok, ktorý ste v zalamovacom programe použili v inej mierke zväčšenia/zmenšenia ako je 1:1, alebo ste obrázok rotovali, dochádza v RIP-e tlačiarni k prerátavaniu pixlov snímku. Keďže práve bodov hrán, kde sa prejavuje ostrosť je menej, ako ostatnej časti obrázku, dochádza k úbytku ostrosti. Preto je dôležité, vkladať do zalamovacieho programu obrázky nenarotované a v mierke 1:1. Treba ich do príslušnej mierky upraviť, narotovať (ak treba) a následne doostriť v Adobe Photoshope.