ERB Studio

Rada ako nastaviť výťažky

 

V dnešnej dobe digitálnej fotografie je pri ofsetovej tlači dôležité, ako pretransfomovať RGB dáta (produkujúce fotografické prístroje) na CMYK dáta, potrebné pre tlač. Ak to nespravíte, tak túto ulohu prevezme RIP v tlačiarni a s výsledkom nemusíte byť spokojný. Keďže prevod RGB - CMYK robí program Adobe Photoshop, nezabúdajte, že je dobré skontrolovať v menu Úpravy, v položke Nastavenie farieb programu, o aký prevod ide. Štandardne predvolený je prevod farieb, produkujúci výťažky s prevodom neutrálnych tónov do čierneho kanálu výťažkov (K). Tento prevod je vhodný na prevod obrázkov, ktorým dominujú neutrálne tóny (napríklad sivé odtiene kovov, skla a všade, kde prevažuje sivá, biela a čierna). Ale ak spracovávate obrázky, kde prevažujú farby pestré (nie neutrálne), nastavte výťažky tak, aby aj prevod neutrálnych farieb bol smerom do kanálov CMY. Tak dosiahnete pestrejších farieb pri tlači.